Sommarmatte Chalmers Göteborgs universitet

Sommarmatten 2019 arrangeras av Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Sveriges största matematiska institution