Sommarmatte Chalmers Göteborgs universitet

Sommarmatten 2017 arrangeras av Matematiska vetenskaper vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Sveriges största matematiska institution